کتاب کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان منتشر شد

کتاب کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان منتشر شد


        ۱۳:۱۱ (سه شنبه ۴ آبان ۱۳۸۹)
    اخبار مرتبط
    
   شانا _ گروه نفت: کتاب «کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان» تالیف فرشید خدادادیان، به تازگی و به همت روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران به چاپ رسیده است.


به گزارش خبرنگار شانا، این کتاب مشتمل بر چکیده، دو مقدمه، نقد و بررسی منابع و چهار بخش است. بخش اول که بیشتر حکم معرفی سوژه را دارد، در سه فصل به منشا پیدایش نفت و عوامل به وجود آورنده آن پرداخته و ضمن اشاره به تطابق جغرافیایی میدان های نفت خیز و تمدن های منطقه، در باره احتمال تاثیرگذاری نفت در توسعه و پیشرفت تمدن های ایران و بین النهرین به طرح پرسش پرداخته است که پاسخ به آن در پایان مباحث به ذهن متبادر خواهد شد.

بخش دوم به مباحث نظری در باره موضوع پرداخته و کاربردهای نفت و فرآوره های نفتی بر اساس تقدم و تاخر نیازها در بخش های سوم و چهارم بازتاب یافته است.

در کتاب کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان کوشیده شده است با نظری گذرا بر تاریخ باستان، دریچه ای هر چند محدود به کاربردهای نفت در گذشته های دور گشوده شود و دیروز نفت با تمام ویژگی ها بازشناسانده شود تا معلوم آید چگونه این ماده سیاه رنگ از گذر قرون و اعصار سر بر افراشته و خود را به اکنون و امروز ما رسانده است.

ستاد مطالعات، انتشارات و اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران این کتاب را به عنوان اولین کتاب مستقل در زمینه کاربردهای پژوهشی نفت در تاریخ باستان منتشر کرده است.

کتاب کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان با شمارگان 500 نسخه، به قیمت 45 هزار ریال به چاپ رسیده است. 

/ 0 نظر / 9 بازدید