نقش باستان

1- مصر باستاندر این مجموعه مستند با استفاده از فیلمبرداری سرصحنه و مدلسازی کامپیوتری فعالیتهای کارگران و معماران در حال ساختن بزرگترین بناهای تاریخی ساخته دست بشر مثل ابوالهول،اهرام ثلاثه،معبد هاتشپسوت،مقبره رامسس کبیر،دره خدایان و ... به تصویر کشیده شده است

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312168.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303311937.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303311939.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303311938.jpg

2- رم باستانچگونگی مهندسی و ساخت ساختمانها و ابنیه مشهور رم باستان مثل سیرکوس ماکسیموس،تالار تریجان،پانتئون و کولوزیوم در این مستند نمایش داده شده است.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303311940.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312074.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312075.jpg

3- یونان باستانبررسی خواستگاه تمدن غربی بهمراه ریخت شناسی معماری ساخته های مشهور یونانیان باستان مثل کاخ کنوسوس،مجسمه هلیوس و پارتنون و ... از طراحی،ابتکار گرفته تا اجرا و پیاده سازی در این مجموعه گردآوری گردیده است.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312076.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312077.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312096.jpg

 

4- رازهای سرزمین مقدسکشف هر رمز از سرزمین مقدس،صدها راز دیگر در بین صخره ها و غارهای این مکان را فرا روی محققین قرار می دهد.این برنامه به معرفی اماکن الهام بخش و متبرک این سرزمین همچون کلیسای ناتی بیتی،کوه سینا،ویلینگ وال،معبد هرود و ... می پردازد.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312097.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312098.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312099.jpg

5- شگفتیهای جهان در طول زمانتاریخچه و رموز بناهای بی نظیر و شگفت انگیز قدیمی جهان مثل تاج محل،شهر ممنوعه،مانت راشمور،آنگکور وات و ...در این مستند نمایش داده می شود.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312115.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312116.jpg

 

6- عجایب هفتگانه دنیای

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312118.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312142.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1303312143.jpg

7- ایران باستان


/ 0 نظر / 16 بازدید