کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده هزارساله به زبان کردی باستان (اوستایی)

کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده هزارساله به زبان کردی باستان (اوستایی)
وزن این لالایی، ده هجایی از اوزان قدیم ایرانی و از اوزان گاتاهاست. همه اشعار تک بیتی و فولکلوری ترانه های کردی نیز برهمین وزن است....

این لالایی را از زبان مادر مهرآیین ام زنده یاد "مینا ایزدمهر بوره که یی" شنیده ام که عینا در اینجا می آید:

روڵه لای لایه، کۆرپه م لای لایه

rolla lāy lāya, korpam lāy lāya

نزانم بوچی ده نگت ده رنایه

nizānim bočî dangit darnāya

ئاشیمه ووهوو وه هیشتم ئه ستی

astîāšê wohū wahîštim astî

ئووشتا ئه ستی یه ئووشتا ئه همایی

oūštā astîya oūštā ahmāyî

هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm

یه تا ئاهووه تی ری یو ئه تها

yatā āhowa tîrîyo athā

ره تووش ئه شاته چیت هه چا یه تا

ratūš ašāta čît hačā yatā

وه نگه هو ئه شا ده زدا ئامه نه نگ

wanga ho ašā dazdā āmanang

شیوس نه نامه ئه نگ هواشه مه زدا

šîyūs nanāma ang hwāša mazda

هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm

خشته ری میچا ئاهورایی ئا

xištarê mêcā āhorāyî ā

ییم درگو پی یو ده ده ت راستاریم

yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm

رۆڵه لای لایه، کۆرپه م لای لایه

rolla lāy lāya, korpam lāy lāya

گوێ بگره له من، ده نگی ئه زدایه

gwê bigra lamin dangî azdāya

هی یه ت ئه شایی وه هیشتای ئه شیم...

hîyat ašāyî wahîštāy ašêm…

برگردان به فارسی:

فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمی دانم چرا صدایت درنمی آید

راستی و داد بهترین است

پاکی، خوشبختی است

خوشبختی برای کسی است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد

همانگونه که خداوند راستی و دادگری است

راهبر دنیایی نیز باید بر پایه راستی و دادگری برگزیده شود

این دو با کردارها و اندیشه نیک(وهومن) برگزیده می شوند

تا همه کردارها، از روی نیکی و راستی و خرد انجام داده شوند

همانگونه که خداوند راستی و دادگری است

و راستی و دادگری در همه جا خود را بنمایاند

و نیک کرداری، با نیروی اهورایی پرورش یابد

و به یاری ناتوانان وناداران بشتابد

فرزندم لالا، دلبندم لالا

گوش به من بسپار، صدای خداوند است

همان گونه که خداوند، راستی و دادگری است

و ...

وزن این لالایی، ده هجایی از اوزان قدیم ایرانی و از اوزان گاتاهاست. همه اشعار تک بیتی و فولکلوری ترانه های کردی نیز برهمین وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا ( تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن) این لالایی از نمازهای معروف مهریان و زردشتیان است که از زمانهای بسیار دور به یادگار مانده است.

نوشته ی پروفسور دکتر فاروق صفی زاده(بوره که یی) - ماهنامه ی آناهید، شماره ی ۵

/ 0 نظر / 6 بازدید