فهرست شهرهای باستانی و تاریخی ایران

فهرست شهرهای باستانی و تاریخی ایران

 

    * مهرگه (محل طلوع خورشید) شهرستان مراغه کنونی

    * آرتاکوانا در ولایت هرات

    * ازرمیدخت در کرمانشاه

    * ابیورد در ترکمنستان

    * اکباتان نک هگمتانه

    * چهرآزادگان یا گلپایگان امروزی

    * اکسین نک اهواز

    * استخر یا اسطخر در فارس

    * ایلبی در کرمانشاه

    * آمل در مازندران

    * لاریجان در مازندران

    * پارسوماش در نزدیکی مسجد سلیمان در استان خوزستان

    * پارسه نک تخت جمشید

    * پارسوا در زاگرس-کرمانشاه

    * پیشیاوادا در فارس

    * تااوکه نک تموکن

    * تخت جمشید در فارس

    * تخت طاووس نک استخر

    * تموکن در استان بوشهر

    * زادراکرته در استان گلستان یا استان مازندران

    * سیراف در استان بوشهر

    * سیمره یا صیمره در لرستان و ایلام

    * سامبانا در کرمانشاه

    * شاپورخواست در نزدیکی خرمآباد

    * شهر سوخته در نزدیکی زابل

    * کاریان

    * کرج ابی دلف در نزدیکی بروجرد

    * گرگانج در ترکمنستان

    * نسا در ترکمنستان

    * نسا در کرمانشاه

    * کامبادنه در کرمانشاه

    * هگمتانه در ناحیه همدان

    * باسمنج در ناحیه آذربایجان

    * وارنا یا ورامین امروزی

    * سامنات یا پیشوای امروزی

    * بیشاپور در شهرستان کازرون

    * شهر آیاپیر و آنزان مربوط به دوره عیلام باستان در شهر ایذه

    * شهر هخامنشی انشان در ایذه کنونی

با سپاس ازhttp://safarpedia.ir

/ 0 نظر / 12 بازدید